โทษฐานของการมาสาย – โกไข่ กับ นายสน.

Advertisements

ภาพจากการแสดงในงาน ชายแดนใต้ หัวใจเดียวกัน

ต่อไปเป็นโกไข่และนายสนร้องเพลงมันมาก

โกไข่และนายสน,นักศึกษาจากภาคใต้และคุณเต็งพ้งมอบหนังสือและถ่ายภาพร่วมกัน

 

This slideshow requires JavaScript.

 

http://www.oknation.net/blog/dada/2011/08/06/entry-1